Den 7h 15 Juni 2019 RTL Newspaper - VIDEOHei fannt Dir d'RTL-Zeitung mam RTL vum 15 Juni 2019 op RTL.fr.

Dësen Video éischt huet op https://www.youtube.com/watch?v=Qjil7-bGQOE